0

Newsroom

2022-04-06 08:07 Regulatory

Publicering av JS Securitys årsredovisning 2021

JS Security Technologies Group AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida investor.jssecurity.tech samt bifogad i detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som har begärt det. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor.

Publicering av JS Securitys årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021 - JS Security Technologies Group AB