JSSEC 0.26 SEK

0.94 SEK

Newsroom

2022-09-07 09:28 Regulatory

JS Securitys styrelseordförande har förvärvat aktier

Niclas Folkesson har under perioden 26 augusti – 5 september, förvärvat 160 000 aktier i Bolaget. Niclas Folkessons sammanlagda aktieinnehav, uppgår nu till 254 996 aktier, motsvarande 1,97% av kapital och röstetal.

Denna publicering föranleds av att JS Security har beslutat att på eget initiativ publicera förvärv eller försäljningar av aktier i Bolaget som utgörs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget. Detta i enlighet med Bolagets strategi kring tydlig kommunikation med investerare, aktieägare och analytiker.

JS Securitys styrelseordförande har förvärvat aktier