JSSEC 0.14 SEK

3.345 SEK

Newsroom

2022-01-26 08:41 Regulatory

JS Security’s förvärv Stonebeach AB slår prognos för helåret 2021

Under helåret 2021 (1 januari 2021 – 31 december 2021) uppgick Bolagets nettoomsättning till ca 6,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK. I och med detta, ökar StoneBeach sin nettoomsättning med ca 800 TSEK jämfört med tidigare lämnad prognos. EBITDA-resultatet för helåret 2021 förblir oförändrat.

JS Security’s förvärv Stonebeach AB slår prognos för helåret 2021