JSSEC -0.07 SEK

1.07 SEK

Newsroom

2021-12-22 12:31 Regulatory

JS Security’s förvärv Stonebeach AB erhåller tilläggsorder om cirka 0,8 MSEK

StoneBeach har idag erhållit en tilläggsorder om ca 0,8 MSEK från en stor aktör inom fordonsindustrin kopplat till den ursprungliga inköpsordern om ca 4,6 MSEK. Tilläggsordern inkluderar ytterligare leveranser av tjänster inom informationssäkerhet och dokumenthantering. Tilläggsordern är fördelad över en 12-månadersperiod med start 1 januari 2022.

Mot bakgrund av att aktören önskar att förbli anonym, väljer vi att inte publicera företagsnamnet ur integritetssynpunkt.

JS Security’s förvärv Stonebeach AB erhåller tilläggsorder om cirka 0,8 MSEK