JSSEC 0.26 SEK

0.94 SEK

Newsroom

2022-08-18 13:43 Regulatory

JS Security öppnar ny kommunikationskanal för aktieägare, investerare och andra intressenter

JS Security öppnar idag en kompletterande kommunikationskanal för att ytterligare stärka Bolagets kommunikation mot såväl aktieägare, som investerare och andra intressenter. JS Security nya kommunikationskanal, som bygger på verktyget Discord, blir Bolagets sätt att fortsätta sin tydliga strategi om transparens och tydlig kommunikation mot marknaden.

Discord gör inte enbart att JS Security följer sin tydliga strategi kring transparens och tydligt kommunikation. Bolagets nya kommunikationskanal ger även användaren möjligheten att på ett smidigt sätt ställa frågor till JS Security samt vara med i diskussioner.

Länk till Bolagets Discordkanal: https://discord.gg/T4BEfEKzT2 

“Discordkanalen är ett initiativ från oss för att bibehålla transparensen och för att aktivt arbeta med våra investerare. Detta för att tillsammans bygga ett intressant och värdefullt Bolaget för samtliga parter. I Discordkanalen kommer framför allt information distribueras i samband med att det publiceras i våra övriga kanaler.” säger Pierre Grönberg, Grundare & VD, JS Security

‘’Vi vill förbättra vår kommunikation mot aktieägare, investerare samt övriga intressenter ytterligare. Därav känner vi att detta blir ett naturligt steg mot att uppnå just det. Med det sagt, kommer enbart frågor som vi kan svara på att besvaras. Kanalen följer i sin tur de lagar och riktlinjer som följer med att vara ett noterat bolag.’’ säger Christopher Ramstedt, Grundare & IR-ansvarig, JS Security

JS Security vill även påminna existerande samt nya aktieägare och investerare, att ladda ner Bolagets egna Investor Relations-app. Detta för att enkelt komma åt bl.a. nyheter, pressmeddelanden, finansiella rapporter etc. Appen gör det möjligt för den som följer Bolaget att ständigt hålla sig uppdaterad om JS Security oavsett vart man befinner sig tack vare IOS samt Android-kompatibilitet.

Ladda ner Investor Relations-appen (för IOS): https://apps.apple.com/se/app/js-security/id1563892846

Ladda ner Investor Relations-appen (för Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.js_investor_app&hl=en&gl=US

JS Security öppnar ny kommunikationskanal för aktieägare, investerare och andra intressenter