JSSEC 0.14 SEK

3.345 SEK

Newsroom

2022-04-08 10:19 Regulatory

JS Security ingår kundavtal med ett svenskt e-handelsföretag avseende Security-as-a-Service

Security-as-a-Service är en fillagringsplattform som baseras på JS Security egenutvecklade decentraliserade P2P-nätverk. Plattformen möjliggör för användaren att snabbt, säkert och integritetsskyddat, lagra filer i en decentraliserad lagringsmiljö.

Security-as-a-Service använder sig av avancerad kryptering, filuppdelning, filfördelning samt verifiering. Bolaget har eftersträvat hög grad av användarvänlighet i kombination med säkerhet samt integritet.

Kunden har utvärderat Security-as-a-Service under en testperiod och har nu valt att ingå kundavtal med JS Security.

Ordervärdet är initialt på ett mindre belopp, men båda parter har som målsättning att utöka engagemanget under året.

Mot bakgrund av att kunden önskar att förbli anonym, väljer vi att inte publicera företagsnamnet ur integritetssynpunkt.

“Vi är glada över att ha ingått ännu ett kundavtal. I linje med koncernens uppdaterade försäljningsstrategi ser vi nu, i och med detta avtal, en förkortad säljprocess. Vi ser detta som en spännande inledning av en långvarig affärsrelation med ett svenskt innovativt e-handelsföretag.’’, säger Pontus Wilgodt, tf VD, JS Security

JS Security ingår kundavtal med ett svenskt e-handelsföretag avseende Security-as-a-Service