JSSEC 0.14 SEK

3.345 SEK

Newsroom

2022-05-06 15:00 Regulatory

JS Security erhåller order om cirka 150 TSEK

JS Security har idag, genom StoneBeach erhållit en order från en stor aktör på bolånemarknaden. Ordern avser löpande support och underhåll av kundens system. Ordern består av två delar. En del som täcker det supportbehov som kan uppstå vid drift, och en del där regelbundet underhåll görs för att säkerställa normal drift. 

Ordervärdet är på initialt cirka 150 TSEK fördelat över en 12-månadersperiod med start 9 maj 2022. JS Security har som målsättning att utöka engagemanget med kunden under året.

Mot bakgrund av att aktören önskar att förbli anonym, väljer vi att inte publicera företagsnamnet ur integritetssynpunkt.

JS Security erhåller order om ca 150 TSEK