JSSEC 0.03 SEK

0.475 SEK

Newsroom

2022-12-19 15:32 Regulatory

JS Security erhåller order om 0,8 MSEK

Ordervärdet som initialt uppgår till 0,8 MSEK, avser användning av JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar under helåret 2023. JS Security har som målsättning att utöka engagemanget med kunden inom en snar framtid.

‘’Verkligen glädjande att JS Security får en så pass betydande order innan årets slut. Med detta kan jag bara konstatera att bolaget är på väg in i en ny fas och jag ser med förväntan fram emot 2023.’’ säger Pierre Grönberg, VD och grundare, JS Security

Viktig information vid offentliggörande av kundorder

JS Security är ett cybersäkerhetsföretag som värnar om sina kunders integritet. Mot bakgrund av detta, samt att JS Security lagrar känslig och viktig information, klassar Bolaget det som en säkerhetsrisk att publicera kundernas företagsnamn vid offentliggörande av en kundorder. Därav väljer JS Security att inte publicera företagsnamn vid ordertillfället.

JS Security erhåller order om 0,8 MSEK