JSSEC -0.12 SEK

1.988 SEK

Newsroom

2022-10-10 12:35 Non-Regulatory

EU-kommissionen har presenterat nytt förslag avseende krav på uppkopplade enheter

Målet med förslaget är att tvinga hårdvarutillverkare att alltid ha cybersäkerhet i åtanke när de utvecklar sina produkter. Man strävar även efter att tillverkarna skall, ansvara för och åtgärda, de fel och brister som uppstår under de första fem åren av en produkts livslängd.

Vidare måste tillverkaren se till att produktinstruktionerna är tydliga och enkla att förstå. Tillverkaren skall även, under en femårsperiod, se till att produkten säkerhetsuppdateras samt att upptäckta svagheter och incidenter offentliggörs. De tillverkare som inte följer dessa krav kan förbjudas att sälja sina varor samt tilldelas böter på upp till 5% av företagets globala årsomsättning.

Med ovanstående förslag kan man se att EU-kommissionen försöker hitta en lösning på cyberbrott genom att säkra upp hårdvaran. Dock bortser man fortfarande från den underliggande svagheten med centraliserade lösningar – Att all data ligger samlad på samma plats.

Styrkan med JS Securitys lösning är att vi inte förlitar oss på endast hårdvaran utan att vi sprider ut den lagrade datan på flera geografiskt åtskilda platser. En ökad hårdvarustandard är självklart bra för alla nätverk oavsett om de är centraliserade eller decentraliserade. Förslaget kommer gynna cybersäkerheten världen över och JS Security kommer fortsätta att bygga och driva vi tror kan bli marknadens säkraste lösning för lagring av data.

Förslaget lades i Europaparlamentet, den 15:e September 2022. För att förslaget skall träda i kraft måste det först godkännas i Europaparlamentet och sedan av Europeiska unionens råd. Vår bedömning är att detta kommer att ske inom en tvåårsperiod.

Baserat på data från Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA), sker en ransomwareattack var 11:e sekund. De totala kostnaderna för samtliga ransomware- attacker beräknades till 20 miljarder euro år 2021. Totala kostnaderna för cyberbrott globalt beräknas uppgå till svindlande 5.5 biljoner euro.

Källa: https://www.euronews.com/my-europe/2022/09/15/brussels-plans-to-introduce-cybersecurity-requirements-for-connected-devices

EU-kommissionen har presenterat nytt förslag avseende krav på uppkopplade enheter