JSSEC 0 SEK

0.147 SEK

Newsroom

2022-09-26 13:08 Non-Regulatory

Ett nytt lagringskoncept föds ur samarbete mellan JS Security och Stonebeach

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har, tillsammans med sitt dotterbolag StoneBeach, tagit fram ett nytt lagringskoncept som kompletterar Amazon Web Services tjänst ‘’S3’’, med ytterligare säkerhet. Detta innebär att Amazon S3, med Bolagets hjälp, skulle kunna kallas “S4”. S4 skulle isåfall stå för “Secure, Simple, Storage, Service”, där JS Security bidrar med det första ordet, “Secure”.

Varför ska JS Security’s kunder välja S4, framför S3?
De flesta existerande S3-lösningarna begränsas genom sin koppling mot vanliga centraliserade lösningar där datan förblir okrypterad och placerad bakom brandväggar.

APEX erbjuder istället ett decentraliserad koncept, vilket innebär att datan sprids ut på en mängd oberoende lagringsenheter (‘’noder’’) på geografiskt separerade platser.

Decentraliseringen skapar, tillsammans med kryptering och fildelning, en lösning som gör det extremt svårt för en utomstående att komma åt den data som lagras på det underliggande lagringsnätverket.

Mätningar som gjorts på JS Securitys nätverk (‘’nätverket’’), visar att nätverket är snabbare och effektivare än en centraliserad lagringsplats. Traditionella, centraliserade serverlösningar belastar användarnas nätverk och skapar flaskhalssituationer vid flytt av större mängder data. JS Security undviker dessa flaskhalsar samt ökar effektiviteten genom Bolagets fildelningsmetod. Metoden innebär att hela filer aldrig flyttas samtidigt – istället flyttas små delar vid olika tillfällen, för att sedan sättas samman till kompletta filer. Denna metod gör att filerna är säkra hela vägen – från där filerna lagras, fram till användarens dator.

Ett nytt lagringskoncept föds ur samarbete mellan JS Security och Stonebeach