JSSEC 0 SEK

1.24 SEK

Newsroom

2022-05-17 06:00 Regulatory

Delårsrapport kvartal ett (Q1) 2022

Kvartal 1 (Q1), 2022

 • Totalt intäkter för perioden uppgick till 1,8 MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,2 MSEK.
 • Balansomslutning uppgick till 10,6 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK.  

Väsentliga händelser under perioden januari till mars 2022

 • Presenterar lyckat resultat från HackerOne’s bounty- och penetrationstestning.
 • Lanserar Security-as-a-Service samt decentraliserade P2P-nätverk.
 • JS Security tillträder förvärv av Stonebeach AB.
 • Stonebeach AB slår prognos för helåret 2021. StoneBeach nettoomsättning uppgick till ca 6,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK.
 • JS Security upptar innovationskopplat lån om 1 MSEK från Almi Företagspartner samt tre av Bolagets ägare, däribland Pontus Wilgodt, tf VD.
 • Ingår kommersiellt kundavtal med ‘’DeFI’’-bolaget Capapult avseende Security-as-a-Service.
 • Grundare, styrelseledamöter och storägare förlänger sina lock up-avtal.
 • JS Security inleder integration av Security-as-a-Service underliggande teknologi till Oracle Web Center Content tillsammans med StoneBeach.
 • JS Security lanserar Infrastructure-As-A-Service och uppmanar Svenska datahallar att integrera produkten.
 • JS Security inleder processen med att marknadsnotera egen krypto token, ‘’JSTX’’.

Väsentliga händelser efter perioden januari till mars 2022

 • JS Security ingår kundavtal med ett svenskt e-handelsföretag avseende Security-as-a-Service.
 • JS Security publicerar fallstudie avseende arbetet hos Scania.
 • JS Security erhåller order om cirka 150 TSEK via dotterbolaget StoneBeach.

VD har ordet

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har drastiskt förändrats. Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har kastat Europa in i en ny tid. Det krig som utspelar sig har utvecklat sig till att vara ett krig inte bara på marken, utan också digitalt. Cyberkrig det är en del av dagens krigföring.

Även här i Sverige är vi utsatta. Nyligen gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut och varnade för att risken för dataintrång, cyberattacker och försök till desinformation har ökat sedan invasionen. För JS Security har detta skapat nya möjligheter.  

Intresset och nyfikenheten inför våra produkter är mycket stor! Detta visar sig bla i att:

 • Vi under perioden skrivit 3 kommersiella kundavtal.
 • Antalet testkunder som, signat upp sig, och kör vårt system i skarp miljö ökar ständigt.

Vidare kan jag med belåtenhet konstatera att JS Securitys dotterbolag StoneBeach fortsätter att utvecklas mycket bra. Bolaget kommer för helåret 2021 nå en nettoomsättning på ca 6,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK. För 2022 räknar man med en fortsatt resultat- och omsättningsökning.

StoneBeach som har expertkompetens inom informationssäkerhet samt dokumenthantering har nyligen presenterat en mycket lyckad fallstudie hos en av bolagets större kunder – lastbilstillverkaren Scania.

Första kvartalet var ett stark kvartal för StoneBeach med hög debiteringsgrad. I februari lanserades Scania’s nya molntjänst där StoneBeach har det fulla ansvaret för underhåll, support och vidareutveckling. Tjänsten är baserad på Oracle Cloud Infrastructure (OCI) och vi arbetar för att fördjupa samarbetet med Oracle för att kunna erbjuda liknande lösningar, till nya kunder, där JS Securitys underliggande teknologi inkluderas.

Stockholm, 17 maj 2022

Pontus Wilgodt, tf VD

JS Security Technologies Group AB

Delårsrapport kvartal ett (Q1) 2022

JS-Security-Dela rsrapport-Q1-2022