JSSEC 0.14 SEK

3.345 SEK

Newsroom

2022-02-25 07:16 Regulatory

Bokslutskommuniké 2021

Kvartal 4, 2021

 • Totala intäkter för perioden uppgick till 2,0 MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,5 MSEK.
 • Balansomslutning uppgick till 6 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK.

Väsentliga händelser under perioden oktober till december 2021

 • JS Security förvärvar informationssäkerhetsföretaget Stonebeach AB.
 • Stonebeach AB erhåller ordrar om totalt ca 5,4 MSEK.
 • Påbörjat arbetet med lansering av JS Securitys uppdaterade nätverk och B2C-produkt.
 • Slutfört Bolagets första utvecklingsplan, d.v.s. R1 (‘’Roadmap 1’’).
 • Intern lansering av vår ‘’Node Explorer’’ där alla noder kan ses i realtid.
 • JS Securitys produkt Security-as-a-Service erhåller goda resultat vid penetrationstestning utförda av HackerOne.

Väsentliga händelser efter perioden oktober till december 2021

 • Lanserar Security-as-a-Service samt sitt decentraliserade P2P-nätverk.
 • Sedan lansering, har ett 30-tal testanvändare anslutit sig till plattformen.
 • Stonebeach AB slår prognos för helåret 2021. StoneBeach nettoomsättning uppgick till ca 6,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK.
 • JS Securitys P2P-nätverk har växt till hela 89 noder med en total lagringskapacitet som uppgår till 169 TB (terabytes).
 • Upptar innovationskopplat lån om 1 MSEK från Almi Företagspartner samt lån från tre av Bolagets ägare, däribland Pontus Wilgodt, tf VD.
 • Ingår kommersiellt kundavtal med ‘’DeFI’’-bolaget Capapult avseende Security-as-a-Service.
 • JS Securitys grundare, styrelseledamöter och storägare förlänger sina lockup-avtal.

VD har ordet

Det pågår för närvarande en global pandemi av dataintrång – och vi har tagit fram ett vaccin!

Fjärde kvartalet 2021 blev en fantastisk avslutning på ett mycket bra år för JS Security.

Teamet i JS Security har under fjärde kvartalet lyckats färdigställa den utvecklingsplan (”Roadmap 1”) som togs fram inför noteringen på Spotlight Stock Market i maj 2021. Utöver vad som skrevs i utvecklingsplanen har även en rad andra tjänster, som vi tidigare inte räknat med att hinna klart, tagits fram. Detta gör att vi nu kan ta in både testanvändare samt testnoder och presentera vår produkt.

Vårt system består för närvarande av hela 89 noder med en total lagringskapacitet som uppgår till 169 TB. Vi har även ett 30-tal testkunder samt ett mindre antal betalande kunder som kör vårt system i skarp miljö. Det är självklart vår förhoppning att flertalet testanvändare skall övergå till att bli betalande kunder efter testperiodens slut.

Jag vill uppmana alla som inte anmält sig som testkunder att följa länken nedan för att registrera sig som testkund. Du får då, helt utan kostnad, i 60 dagar testa att lagra dina filer/data i, vad vi tror, är världens säkraste lagringssystem. För en komplett systemgenomgång, rekommenderar jag att titta på nedan videoklipp med Pierre Grönberg, en av Bolagets grundare och CTO.

Länk för att bli testkund: https://account.jssecurity.tech/signup/saas

Systemgenomgång: https://www.youtube.com/watch?v=t6v5Z46QZTI

Du kan även via följande länk, registrera dig för att  bli en nod-operatör: https://account.jssecurity.tech/signup/node

Penetrationstester
JS Security har låtit det amerikanska cybersäkerhetsföretaget HackerOne, utföra omfattande penetrationstester (d.v.s. ‘’dataintrångsförsök’’) på samtliga våra tjänster. Testerna avslutades den 20:e December 2021. Enligt rapporten var både kod och infrastruktur säker. Rapporten visade på några mindre säkerhetsbrister men inget allvarligt. Alla punkter är nu åtgärdade och pentestet avslutat.

Med resultatet från pentesterna kan vi nu gå ut och säga att vi har en testad portal och känna oss trygga med att den kod vi skrivit håller hög internationell standard inom både säkerhet och informationshantering. Detta är ett tydligt kvitto på Bolagets hårda arbete, innovativa tänkande och djupa tekniska kunskap

StoneBeach
Under Q4 fullföljde JS Security förvärvet av Stonebeach AB. Bolaget är mycket välskött och har lång erfarenhet inom informationssäkerhet samt upparbetade kundkontakter som passar väl ihop med JS Security.

Ambitionen med förvärvet, är att stärka koncernen med ytterligare spetskompetens, befintliga kunder inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. StoneBeach består av 5 medarbetare med expertkompetens inom dokument- och ärendehantering samt försäljning.

StoneBeach nettoomsättning under helåret 2021 uppgick till ca 6,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK.

Effekten av förvärvet blir också att vi breddar verksamheten samt snabbar på bolagets expansion och tillväxt tack vare StoneBeach och JS Security’s goda synergier.

Slutligen
Vi arbetar vidare aktivt med kundbearbetning kopplat till vårt produktutbud. De restriktioner som följde i spåren av pandemin resulterade i ett ökat distansarbete för många företag. Detta har inneburit en katalysator för samhällets digitalisering, vilket drastiskt ökat antalet cyberrelaterade brott. Vi är väl positionerade på marknaden för att dra nytta av detta.

Tyvärr kan vi alla även ju konstatera att det för närvarande pågår mycket elände där ute i stora världen. Det finns dock inget i det här oroliga tiderna som talar emot att folk, både på kort och lång sikt, kommer vilja känna trygghet i hur man lagrar sina filer/data – snarare tvärtom!

Med sin egenutvecklade produkt och underliggande teknologi har JS Security en unik möjlighet att uträtta stora saker under 2022.

Stockholm, 25 februari 2022

Pontus Wilgodt, tf VD
JS Security Technologies Group AB

Bokslutskommuniké 2021

JS Security - Bokslutskommuniké 2021