JSSEC 0.03 SEK

0.475 SEK

Newsroom

2022-12-30 10:56 Regulatory

Block_016: Sammanfattning av år 2022

Bästa aktieägare och andra intressenter,

Här kommer en sammanfattning av det gångna året från oss på JS Security. 

Efter ett intensivt Q4 2021, bestående av bl.a. förvärvsdiskussioner, pentetrationstestning av system samt strategiplanering avseende försäljning, inleddes år 2022 med att vi tillträder vårt förvärv av Stonebeach AB. I samband med tillträdet erhåller Stonebeach, inköpsordrar om 5,4 MSEK. Detta resulterade i att Stonebeach slår sin prognos för helåret 2021, med en nettoomsättning om ca 6,8 MSEK och ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK.

Dessutom erhåller vi resultaten från den bounty- och penetrationstestning av APEX (tidigare kallat ‘’Security-as-a-Service’’), utförts av HackerOne. HackerOne är ett amerikanskt cybersäkerhetsföretag som kopplar samman företag med bl.a. etiska hackare och cybersäkerhetexperter för avancerade tester utav digitala system. Resultatet visade inga kritiska sårbarheter.

För att ge JS Security så bra förutsättningar som möjligt att växa, gjordes justeringar i ledning samt styrelse. Pierre Grönberg, en av JS Securitys grundare, tillträdde som koncern vd. Pierre’s ambition och fokus är att kommersialisera JS Securitys produkter och öka intäkterna samt förbättra transparensen.

För att öka intäkterna, ingick JS Security ett samarbete med Gartner Group. Gartner Group är ett världsledande företag inom forskning och rådgivning kring informationsteknik. Gartner skall bistå JS Security vid paketeringen och positioneringen av Bolagets produkter – både internt och externt.

Arbetet med Gartner har resulterat i ett ökat kundinflödet. Det ökade kundinflödet har i sin tur resulterat i undertecknandet av nya inköpsordrar och kundavtal till ett sammanlagt värde om cirka 2,3 MSEK. Inköpsordrarna avser JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar. 

Som tidigare nämnt, fick styrelsen ytterligare förstärkning. Utöver Pierre Grönberg, valdes Anders Pätsi och Niclas Folkesson till nya ordinarie styrelseledamöter. Niclas Folkesson valdes även till styrelsen ordförande. 

Anders Pätsi har över 12 års erfarenhet från arbete inom finans-, treasury- samt andra ekonomihanteringsfunktioner. Han innehar idag en nyckelposition som CFO på Eatery – en snabbt växande konceptkedja för mat och möten. Eatery har idag 11 restaurang- och konferensanläggningar i Stockholmsområdet samt i Lund.

Niclas Folkesson har mer än 20 års erfarenhet av att leda personalutveckling, processförbättring och organisationsutveckling. Specialkompetens inom ledningsgruppstöd för effektivitetsförbättring. Han har mer än 10 års erfarenhet av styrelsearbete, med fokus på förändring och tillväxt.

Vidare genomfördes en företrädesemission, säkrad genom garantiåtaganden om cirka 8,96 MSEK. Utöver emissionen upptogs även ett innovationskopplat lån från Almi och tre storägare.

Utöver vad som beskrivits ovan, har JS Security inlett integrationen av APEX till Amazon Web Services samt Oracle Web Center Content. Detta arbete har utförts tillsammans med dotterbolaget Stonebeach. 

Bolaget har även lanserat en Discord-kanal för att möjliggöra ytterligare kontakt med aktieägare.

Avslutningsvis kan vi konstatera att år 2022, har varit ett händelserikt år för JS Security. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra befintliga aktieägare för det gångna året – samt hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna ombord på vår resa mot en säker digital framtid.

Block_016: Sammanfattning av år 2022