JSSEC 0 SEK

1.24 SEK

Newsroom

2022-05-25 06:25 Regulatory

Block_013: Koncernens utveckling och målsättningar

Bästa aktieägare och andra intressenter,
 
Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security beträffande Koncernens utveckling och målsättningar för Q2 – Q4 2022. Med anledning av kommande långhelg, tidigarelägger vi publiceringen av Block_013.
 
Sedan vår notering på Spotlight Stock Market för drygt ett år sedan, har vi haft som ambition att ha en så transparent och tydlig kommunikation som möjligt. Självfallet följer vi de lagar och regler som följer när man verkar i en noterad miljön. Vi vill därför förtydliga att vi fortsatt har ambitionen att regelbundet producera våra ‘’Block_’’ & ‘’BlockCast:s’’. Dessa format har varit mycket uppskattade och ett bra sätt att hålla transparens gentemot våra aktieägare.
 
Följt utvecklings- och tidsplan
Vi vill även framhålla att bolaget helt följt den utvecklings- och tidsplan som presenterades  inför JS Securitys notering på Spotlight Stock Market. Dotterbolaget JS Security Technologies AB, färdigställde under slutet av 2021 det decentraliserat lagringssystem som vår  kommunicerade “Roadmap” mynnade ut i. Systemet lanserades vid årsskiftet mot marknaden för test och prospektering för nya potentiella partnerskap och kunder. Vi arbetar nu på att skala upp försäljningen samt med marknadsidentifiering och segmentering av koncernens samlade produktutbud.
 
Att utveckla och kommersialisera en SaaS-application av den komplexiteten som vi tagit fram är mycket spännande, men innehåller även en rad utmaningar. Det kräver självfallet kompetens, samt en vision med tydliga mål. Dessa bör vara baserade på datadrivna beslut. Det handlar framför allt om var marknaden står i förhållande till vad vår produkt kan erbjuda.
 
Nuläge
Cybersäkerhet är något som uppmärksammas allt oftare i media. Informationssäkerhet och säker datahantering är en av de absolut viktigaste frågorna som måste lösas i närtid. Detta för att vårt moderna samhälle skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Såväl privatpersoner som företag och myndigheter blir ständigt utsatta för olika former av digitala hot. Detta är ett av vår tids riktigt allvarliga samhällsproblem, vilket motiverar oss på JS Security att fortsätta utvecklingen mot vår ultimata vision – En plattform med tillhörande nätverk som gör det svenska cybersäkerhetsförsvaret bäst i världen!
 
Oroliga tider gör kunderna osäkra
Vi är alla väl medvetna om det spända läget i Europa och att hoten om cyberattacker ständigt ökar. I och med detta är många företag försiktiga med att implementera nya system. Det oroliga omvärldsläget har försvårat vår initiala säljprocess och aktivitet. Säkerhetssystem applicerat på lagring är oftast komplexa lösningar som kräver tid, både att utveckla men även att implementera. Koncernens huvudprodukt är en infrastrukturprodukt som kräver mycket planering och arbete från den beställande kundens sida. Intresset för att addera nya system är enligt många bolag inte i prioritet i spända säkerhetslägen, även om det är nu det behövs som allra mest.
 
Uppdatering kring skrivna avsiktsförklaringar
Koncernens dotterbolag JS Security Technologies AB ingick under föregående år avsiktsförklaringar med tre större potentiella kunder, om att vidare ingå kommersiella kundavtal. Vi för fortsatt en löpande dialog med dessa och hoppas snart att hitta en tydlig väg framåt, men även här har läget i världen tillfälligt bromsat implementeringen av våra tjänster.
 
Vägen framåt
JS Security arbetar för närvarande med ett projekt där vi inom en snar framtid hoppas kunna identifiera signaturer på dom mest avancerade cyberattackerna. Oftast är datan infekterat långt tidigare än när själva intrånget sker. Det händer alltför ofta att när man efter en incident gör en backup och återställer från tidigare versioner, att den data redan är påverkad och skadad. 
 
Vi kommer således ha möjlighet att använda befintlig data i en backup för att identifiera när eller t.o.m. innan något händer med den lagrade informationen. Inom en snar framtid skall vi kunna bekämpa och förebygga IT-relaterad brottslighet med helt nya förutsättningar. Grunden i detta är vår decentraliserade lagringsnätverk.
 
Koncernen planerar även att under året

  • Identifiera samt förvärva något/några bolag som stärker vår profil inom cybersäkerhetsbranchen.
  • Identifiera samt förvärva något bolag inom ‘’Software-as-a-service’’ med positivt kassaflöde.
  • Fortsatt kommersialisering av JS Securitys decentraliserad lagringssystem.
  • Fortsatt arbete med att marknadsnotera och skapa värde i JSTX, d.v.s. JS Securitys krypto-token.
  • Vidare identifiering och segmentering av JS Securitys samlade produkter.
  • Tillsammans med konsultbolaget Gartner genomföra marknadsanalys och strategiskt GTM, ‘’Go-to-market’’.

Block_013: Koncernens utveckling och målsättningar