JSSEC 0.14 SEK

3.345 SEK

Newsroom

2022-01-20 11:37 Regulatory

Block_007: Produkt, nätverk samt försäljning

Bästa aktieägare och andra intressenter, 

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.

Vi upplever ett mycket stort intresse för vår plattform, Security-as-a-Service, samt tillhörande nätverk. Security-as-a-Service med P2P-nätverk lanserades den 14 januari 2022 efter en period av bounty- & penetrationstestning utfört av HackerOne.

Sedan lansering, har ett 30-tal testanvändare anslutit sig till plattformen. Cirka 10 av dessa har visat vidare intresse för en avtalsförlängning efter testperiodens utgång. Testperioden löper under 60 dagar efter registrering.

Vi för också dialoger med andra intressenter i Sverige men har även fått uppmärksamhet från internationella företag och partners där ett mer skräddarsydda upplägg i form av ‘’On-premises’’-lösningar diskuteras. Vi återkommer med mer information kring detta löpande. 

Länk till plattformen: https://account.jssecurity.tech/signup/saas

Länk till systemgenomgång: https://www.youtube.com/watch?v=t6v5Z46QZTI

Vidare så fortsätter vårt P2P-nätverk att växa i oförminskad takt. Antalet anslutna nod-operatörer uppgår per idag till hela 77 st. Den totala potentiella lagringskapaciteten överstiger nu 150 TB (terabyte), när samtliga noder är aktiva. 

Vi kommer under nästkommande vecka att inleda bearbeting av de närmare 1 000 användarna av vår IOS-applikation, för att ansluta så många som möjligt till nätverket. Om vi lyckas ansluta samtliga, kommer den totala potentiella lagringskapaciteten i vårt decentraliserade P2P-nätverk överstiga 1 PB (petabyte), vilket motsvarar 1 000 TB, 10 000 GB (gigabyte) eller 100 000 MB (megabyte).

Oaktat antalet anslutna nod-operatörer, kommer vi fortsatt att ha upp till 100% marginal på lagringen.

Länk för att bli en nod-operatör: https://account.jssecurity.tech/signup/node

Avslutningsvis så fortlöper våra, sedan tidigare, pågående dialoger med potentiella kunder enligt plan. Sedan lanseringen upplever vi en bättre förståelse hos kunder, när de nu kan gå in och testa systemet själva. 

Vi känner oss fortsatt starka i tron att de dialogerna som vi i dagsläget för, kommer att bära frukt. Därtill arbetar vi tillsammans med vårt nyligen förvärvade bolag, StoneBeach, kring att implementera vår plattform samt nätverk hos deras befintliga kunder.

Vill du veta mer om systemet, samt hur vi kan implementera det hos dig som kund, vänligen maila: sales@jssecurity.tech

Nästa block, ‘’Block_008" kommer att publiceras den 3 februari 2022.

Block_007: Produkt, nätverk samt försäljning